-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ЗНАК НАГОЛОСУ -> Знак наголосу '

1 Знак наголосу ставиться на маловідомих словах (локалізмах і т. ін.), а також тоді, коли слово може вживатися з двома наголосами, змінюючи при цьому своє значення
Ми сх`одили на гору й Ми сход`или на гору та повернулися додому ще завидна; Обр`ази (від дієслова ображати), `образи (художні, літературні), образ`и (ікони).