-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Іменник -> Поділ на групи

Іменники І та II відміни поділяються на три групи: тверду, м'яку та мішану.
1 І відміна
2 Тверда група
2.1 До твердої групи належать іменники жін. роду з закінченням -а (крім тих, основа яких закінчується на шиплячий приголосний):
жінка, машина, перемога, сівба, фабрика
2.2 До твердої групи належать іменники спільного роду (чол. і жін.) з закінченням –а:
голова, дружина, каліка, недоріка, непосида, сирота, староста
2.3 До твердої групи належать іменники чол. роду (назви осіб):
Микита, Микола, Сава тощо.
3 М'яка група
3.1 До м'якої групи належать іменники жін. роду з закінченням -я:
буря, друкарня, земля, надія, пісня, робітниця, сім'я
3.2 До м'якої групи належать іменники спільного роду з закінченням -я:
суддя, убивця
3.3 До м'якої групи належать іменник чол. роду
Ілля
4 Мішана група
4.1 До мішаної групи належать іменники жін. роду з закінченням -а та з основою на шиплячий приголосний:
вежа, гуща, їжа, каша, круча, межа, площа, тиша
4.2 До мішаної групи належать іменники спільного роду з закінченням -а та з основою на шиплячий приголосний:
лівша, міхоноша;
4.3 До мішаної групи належить іменник чол. роду:
4.4 вельможа
5 II відміна
6 Тверда група
7 Чоловічий рід
7.1 До твердої групи належать іменники чол. роду з кінцевим твердим приголосним основи (крім шиплячих) і з закінченням :
дуб, палац, темп, ударник, успіх; батько, Петро
7.2 До твердої групи належить переважна більшість іменників на -р:
вир, вихор, відвар, двір, жир, сир, стовбур, столяр, явір
7.3 До твердої групи належать також іменники звір, комар, снігур, які, проте, в називному відмінку множини мають закінчення м'якої групи звірі, комарі, снігурі
7.4 До твердої групи належать усі іменники іншомовного походження на -ер, -ір, -ор, -ур (-юр) і з постійно наголошеними -ар (-яр), -ир
інженер, майстер, шофер; папір, сувенір; директор, професор, семафор; абажур, гіпюр, каламбур; базар, гектар, комісар, футляр, ювіляр; бригадир, касир, командир, пасажир.
8 Середній рід
До твердої групи належать іменники середн. роду з закінченням -о:
вікно, залізо, коло, місто, село
9 М'яка група
10 Чоловічий рід
10.1 До м'якої групи належать іменники чол. роду з кінцевим м'яким приголосним основи:
боєць, велетень, звичай, край, учитель, Бенедьо
10.2 До м'якої групи належить частина іменників із суфіксами -ар, -ир, які в однині мають наголос на корені:
бондар — бондаря, козир — козиря, лікар — лікаря, писар — писаря
10.3 До м'якої групи належать також іменники, у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення:
буквар — букваря, вівчар — вівчаря, друкар — друкаря, інвентар — інвентарю, календар — календаря, кобзар — кобзаря, пролетар — пролетаря, секретар — секретаря, шахтар — шахтаря; гузир — гузиря, проводир — проводиря, пухир — пухиря
11 Середній рід
11.1 До м'якої групи належать іменники середи, роду з закінченням та -я (без суфіксів -ен-, -ят- при відмінюванні й переважно з подовженням кінцевого приголосного основи):
горе, місце, море, поле; життя, завдання, збіжжя, здоров'я, змагання, знаряддя, листя, обличчя, пір'я, полум'я, сім'я, тім'я
12 Мішана група
13 Чоловічий рід
13.1 До мішаної групи належать іменники чол. роду з кінцевим шиплячим приголосним основи:
13.2 вантаж, дощ, сторож, слухач, ткач, товариш; вітрище, бабище;
13.3 також іменники на -яр (назви людей за родом їхньої діяльності), у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення:
вугляр — вугляра, каменяр — каменяра, пісняр — пісняра, скляр — скляра, тесляр — тесляра, школяр — школяра.
14 Середній рід
До мішаної групи належать іменники середи, роду з закінченням -е при основі на шиплячий приголосний:
ложе, плече, прізвище, явище