-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ -> Графічні скорочення

1 Графічні скорочення (крім стандартних скорочених значень метричних мір: м — метр, мм — міліметр, см — сантиметр) пишуться з крапками на місці скорочення, при цьому зберігається написання великих та малих літер і дефісів, як і в повних назвах
півн.-сх. (північно-східний), півд.-зах. (південно-західний), Півн. крим. канал (Північнокримський канал).
До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі:

акад. — академік

обл. — область

вид.— видання

оз. — озеро

гр. — громадянин

пор .— порівняй, порівняйте

див. — дивись

проф. — професор

доц. — доцент

p. — рік, річка

ім. — імені

pp. — роки

і под. — і подібне

с. — село, сторінка

і т. д. — і так далі

ст. — станція, сторіччя

і. т. ін. — і таке інше

т. — товариш, том

напр.— наприклад

тов. — товариш

н. е. — нашої ери

тт. — товариші, томи

до н. е.— до нашої ери

 

Слова не скорочуються на голосну, якщо вона не початкова у слові, і на ь. При збігу двох однакових приголосних скорочення треба робити після першого пригослосного. При збігу двох (і більше) різних приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного, залежно від структури слова.