-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ -> Велика літера в складноскорочених назвах

1.1 Скорочені назви (абревіатури) установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, пишуться з великої літери, якщо ці слова вживаються на позначення установ одиничних:
Укрінформ, Украпрофрада, Укоопспілка
1.2 Пишуться з малої літери, якщо такі слова є родовими назвами
колгосп, медінститут, облвиконком, райвно, райрада
2 Складноскорочені назви, утворені з почактових (ініціальних) букв, імен власних і загальних, пишуться великими літерами
АТС, КНР, НЛО, СНД, УРП, УТН
2.1 Скорочення від загальних назв, які вимовляються як звичайні слова (без вставних звуків), пишуться малими літерами. Такі слова звичайно відмінюються
загс (до загсу), вуз (у вузах), неп (під час непу)
2.2 Так само відмінюються ініціальні скорочення типу БАМ, а їхні закінчення, що пишуться з малої літери, приєднуються до останньої літери абревіатури без будь-якого знаку (апострофа, коми)
з БАМу, на БАМі, з ВАКу, ВАКом, ТЮГу, ТЮГом