-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ -> Велика літера після двокрапки, на початку цитати тощо

1.1 З великої літери пишеться перше слово після двокрапки, коли це початок прямої мови.
Горлиця питає: «Чи, може, хто гніздечко зруйнував?» (Глібов); Пішла. А серце моє кричало: «Вернись, вернись, я все прощу!» (Павличко).
1.2 Коли цитата подається після слів автора як пряма мова, тобто пов'язується зі словами автора без сполучника й наводиться з початку речення.
Незабутній Максим Тадейович Рильський згадував: «Усе моє свідоме життя слово «Саксаганський» було для мене символом високої майстерності» (36. «В сім'ї вольній, новій»).
1.2.1 Коли ж цитата входить до складу речения як його частина у формі підрядного речення, тобто пов'язується з головним реченням сполучником або наводиться з середини речения, то вона, як правило, починається з малої літери (у другому випадку після двокрапки ставляться лапки, за ними — три крапки)
1.2.2 У виступі на загальних зборах АН України член-кореспондент М. Голубець відзначив, що «першою невідкладною справою є перебудова психіки вченого, організатора й керівника науки» (3 газети).
2 З великої літери пишеться початкове слово виступу, постанови, протоколу, ухвали тощо після вступної (загальної) частини.
Дозвольте ж мені виразити означення суверенітету Республіки:

1. Земля та її природні багатства, води й повітряний басейн, що знаходиться в межах кордонів України, є власністю народу України.

2. На території України закони, прийняті Верховною Радою України, мають пріоритет перед законами, прийнятими установами [колишнього] Союзу (І. Р. Юхновський. Із виступу на загальних зборах АН України).