-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ -> Велика літера при звертаннях і ремарках

1 З великої літери пишеться перше слово після знака оклику, яким відокремлюється звертання
Вітре буйний, вітре буйний! Ти з морем говориш (Шевченко); Нумо до праці, брати! Годі лякатись! На діло святеє Сміло ми будемо йти! (Грінченко).
2 Слово, що йде після вигуку або окличного слова, коли вони стоять на початку речення
— Ха-ха! От ловко! (Коцюбинський).
Якщо вигук стоїть у середині речення, то наступне слово пишеться з малої літери
Ждемо день, і другий — гай-гай! — немає Тетяни (Васильченко).
3 Ремарки-фрази (подані в дужках), що вказують на ставлення слухачів до слів (промови) якоїсь особи
Слава й честь борцям за вільну незалежну Україну (Тривалі бурхливі оплески. Присутні встають і співають національний гімн) (З газети).
4 З великої літери пишуться й інші ремарки та посилання, взяті в дужки, що стоять після закінченого речення
Українська культура з найдавніших часів, навіть у найтяжчі історичні періоди її існування, не була ізольованою від зовнішнього світу (3 газети).