-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ -> Вживання великої літери (букви)

1 З великої літери пишеться перше слово, яким починається текст.
2.1 Перше слово в реченні після крапки.
2.2 після крапок, знака оклику й знака питання, коли ними закінчується попереднє речення.
3 Перше слово кожного рядка у віршах незалежно від наявності розділового знака в кінці попереднього рядка (хоч і не обов'язково).
3.1 Після крапок, які не закінчують речення, а стоять у середині його для позначення переривчастості мови та інтонаційних відтінків, перше слово пишеться з малої літери
- Дивіться... он там... встає... він ще живий... Семен... Семен... (Коцюбинський).
3.2 Коли знак оклику чи знак питання, а також крапки стоять у кінці прямої мови, то дальше речення (слова автора) пишеться з малої літери
- Так тому й буть! — усі гукнули (Глібов).

— Що з тобою? — допитувалась Маланка (Коцюбинський).

Я не Ганна, не наймичка, Я... — та й оніміла (Шевченко).

3.3 Після знака питання (іноді знака оклику), що стоїть у середині речення для надання питальної (окличної) інтонації словам, пишеться мала літера
Що його турбувало? погода? далека дорога?