-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ -> Складні прикметники

1.1 Разом пишуться: складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом
електросиловий (електросила), лісостеповий (лісостеп), м'ясозаготівельний (м'ясозаготівля), радіофізичний (радіофізика), самохідний (самохід), теплообмінний (теплообмін), чорноземний (чорнозем)
1.2 Разом пишуться: складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника
загальноосвітній (загальна освіта), легкоатлетичний (легка атлетика), мовностильовий (мовний стиль), народногосподарський (народне господарство), народнопоетичний (народна поезія), первіснообщинний (первісна община), правобережний (правий берег), сільськогосподарський (сільське господарство), східнослов'янський (східні слов'яни)
1.3 Разом пишуться складні прикметники з другою дієслівною частиною
волелюбний, деревообробний, карколомний, машинобудівний
Прикметники з другою префіксальною дієслівною частиною пишуться через дефіс
вантажно-розвантажувальний, контрольно-вимірювальний.
1.4 Разом пишуться складні прикметники, в яких першим компонентом виступає прислівник
важкохворий, внутрішньозаводський, загальнодержавний
Разом пишуться складні прикметники, в яких другою складовою частиною є дієприкметник
вищезгаданий, нижчепідписаний, новоутворений, свіжозрубаний
трохи вище зазначений (параграф), бо є пояснювальне слово
Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником
абсолютно сухий, діаметрально протилежний, послідовно миролюбний, різко окреслений, суспільно корисний, суспільно необхідний, хімічно зв'язаний
1.4.1 У складних термінах прислівник — компонент, що уточнює значення складного прикметника, пишеться разом із цим прикметником
Видовженотупоконічний, короткогрушоподібний, округлояйцеподібний
1.5 Разом пишуться складні прикметники (з двох або кількох компонентів), у яких основне смислове навантаження передається останнім прикметником, а попередні лише звужують, уточнюють його зміст. Такі прикметники, як правило, мають термінологічне значення
вузькодіалектне (мовне явище), грудочеревна (перепона), давньоверхньонімецька (мова), двовуглекислий (газ), лінгвостилістичні (особливості); також — глухонімий, сліпоглухонімий
1.6 Складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами
двадцятиповерховий, семиразовий, стодвадцятип'ятирічний, але 125-річний
1.7 Складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників (зокрема, ті, які виражають відношення родової ознаки до видової)
поперечношліфувальний (поперечний шліфувальний верстат)
2.1 Через дефіс пишуться складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс
віце-президентський (віце-президент), генерал-губернаторський (генерал-губернатор), дизель-моторний (дизель-мотор), соціал-демократичний (соціал-демократ), унтер-офіцерський (унтер-офіцер)
2 В окремих випадках, коли прикметник утворюється від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставиться: Москва-ріка — москворіцький
2.2 Складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному і між ними можна поставити сполучник і
Аграрно-сировинний, державно-монополістичний, електронно-обчислювальний, культурно-технічний, лісопильно-стругальний, масово-політичний, навчально-виховний, науково-технічний, партійно-політичний, плоско-опуклий, постачально-збутовий, свердлильно-довбальний, суспільно-політичний, столярно-механічний; а також узвичаєні: всесвітньо-історичний, літературно-художній, народно-визвольний
2.3 Складні прикметники, в яких перша частина закінчується на -ико (-іко)
Діалектико-матеріалістичний, історико-культурний, механіко-математичний, політико-економічний
2.4 Складні прикметники з першою частиною військово-, военно-
військово-морський, військово-спортивний, воєнно-стратегічний
Складні субстантивовані прикметники військовозобов'язаний, військовополонений пишуться разом.
2.5 Складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідна з другою частиною й приєднується до неї за допомогою сполучного звука о або е
м'ясо-молочний, крохмале-патоковий
Складні прикметники цього типу, що виступають як наукові терміни, пишуться разом: головоногі, грудочеревна (перепона).
2.6 Складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають якість із додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі
блакитно-синій, гіркувато-солоний, кисло-солодкий, молочно-білий, сіро-голубий, темно-зелений, червоно-зелено-синій
жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори)
2.7 Складні назви проміжних сторін світу
південно-східний, північно-західний
2.8 Складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами
20-річний, 10-поверховий