-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ -> Прикладки

1 Якщо прикладкою виступає видова назва, то дефіс між означуваним іменником і прикладкою не ставиться
Місто Київ, ріка Москва, трава звіробій
Якщо у ролі прикладки виступає родова назва, то між означуваним іменником і прикладкою ставиться дефіс: звіробій-трава, Москва-ріка, Сапун-гора
2 Якщо узгоджуваний іменник, що має атрибутивне (означальне) значення, виступає в ролі прикладки в постпозиції, він приєднується до пояснюваного іменника дефісом
вовк-жаднюга, дівчина-красуня, хлопець-богатир
Якщо такий іменник виступає в препозиції до означуваного іменника, то він пишеться окремо: богатир хлопець, жаднюга вовк, красуня дівчина
3 Якщо пояснюваний іменник і прикладка можуть мінятися місцями (причому атрибутивну роль виконує іменник у постпозиції), між ними завжди ставиться дефіс.
дівчина-грузинка й грузинка-дівчина, учитель-фізик і фізик-учитель, художник-пейзажист і пейзажист-художник
4 Якщо прикладка входить до складу терміна, вона втрачає атрибутивне значення, перетворюючи словосполучення в складний іменник без сполучного звука. Такі іменники пишуться через дефіс
гриб-паразит, жук-короїд, заєць-русак, льон-довгунець