-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ -> Складні іменники

1.1 Разом пишуться складні іменники, утворені шляхом поєднання за допомогою сполучного звука двох або кількох основ, одна з яких — дієслівного походження
вертоліт, лісосплав, самохід, силосонавантажувач, тепловоз
1.2 Разом пишуться складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ за допомогою сполучного звука
білокрівці, чорногуз, чорнозем
1.3 Разом пишуться складні іменники, утворені за допомогою сполучного звука від двох іменникових основ; сюди ж належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження (тут роль сполучного звука виконує останній голосний першого іменника)
верболіз, лісостеп, носоріг, трудодень, шлакоблок (але людино-день); автострада, велотрек, радіокомітет
1.4 Разом пишуться складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника
горицвіт, зірвиголова, перекотиполе, пройдисвіт; Перебийніс, Убийвовк (прізвища)
1.5 Разом пишуться складні іменники, утворені з кількісного числівника у формі родового відмінка (для числівника сто — називного) та іменника
дванадцятитонка, сторіччя, стоп'ятдесятиріччя, шестиденка
У складних словах із числівником, який означає число двозначне, тризначне та інші, числівник звичайно пишеться цифрами й приєднується до другої частини слова за допомогою дефіса: 750-річчя, 16-поверховий
1.6 Разом пишуться складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-
піваркуша, півгодини, півдюжини, півкарбованця, півколо, півмісяць, півогірка, пів'яблука; напівавтомат, напівсон; полукіпок, полумисок
Перед іменниками — власними іменами пів- пишеться через дефіс: пів-Європи, пів-Києва
1.7 Разом пишуться складні іменники, утворені з трьох і більше основ
автомотогурток, світловодолікування, термогідродинаміка
2.1 Через дефіс пишуться складні іменники, утворені з двох іменників без допомоги сполучгоно звука, незалежно від того, чи в даному слові відмінюються обидва іменники, чи тільки другий. До таких слів з обома відмінюваними частинами належать іменники, що означають протилежні за змістом поняття:
купівля-продаж, розтяг-стиск
2.1.1 Іменники, що означають спеціальність, професію
магнітолог-астроном, лікар-еколог
2.1.2 Іменники на позначення казкових персонажів
Зайчик-Побігайчик, Лисичка-Сестричка
2.1.3 До слів з другою відмінюваною частиною належать іменники, в яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом
блок-система, буй-тур, дизель-мотор, жар-птиця, козир-дівка, крекінг-процес, стоп-кран
2.1.4 Іменники, що означають державні посади, військові, наукові звання
генерал-губернатор, генерал-лейтенант, контр-адмірал, прем'єр-міністр, унтер-офіцер, член-кореспондент, штабс-капітан
2.1.5 Іменники, що означають складні одиниці виміру
кіловат-година, людино-день, тонно-кілометр
2.2 Через дефіс пишуться складні іменники з першою складовою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-
віце-президент, екс-чемпіон, лейб-медик, максі-спідниця, міні-футбол, обер-майстер
2.3 Через дефіс пишуться іншомовні назви проміжних сторін світу
норд-вест, норд-ост
2.4 Через дефіс пишуться субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви рослин
брат-і-сестра, люби-мене, розрив-трава, чар-зілля
2.5 Через дефіс пишуться скорочені іменники, в яких наводиться початок та кінець слова
б-ка — бібліотека, вид-во — видавництво, д-р —доктор, ін-т — інститут, л-ра — література, т-во — товариство, ф-ка — фабрика
2.6 Через дефіс пишеться перша частина складного слова (яке пишеться разом або через дефіс), коли далі йде слово з такою ж другою частиною
кулько- й роликопідшипники, радіо- й телеапаратура, тепло й гідроелектростанції.