-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ -> ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ

1.1 Складні слова можуть утворюватися за допомогою сполучних звуків і без них. Коли перша частина складного слова - прикметник, то сполучним звуком виступає звук о
важкоатлет, гірничопромисловий, чорногуз, яснозорий
1.2 якщо першою частиною такого слова є прикметник м'якої групи, то перед о пишеться ь
верхньодніпровський, давньоруський, середньовіччя, синьоокий
З цими словами не слід змішувати складних слів, перша частина яких є вищий ступінь прислівника на е: вищезгаданий, нижчепідписаний
1.3

Коли перша частина складного слова — іменник або займенник, то сполучним звуком буває: після твердого приголосного, зокрема після шиплячого, звук о

атомохід, грушоподібний, дощомір, самовчитель
кожум'яка, овочесховище, очевидний
1.4 Коли перша частина складного слова — іменник або займенник, то сполучним звуком буває після м'якого приголосного (неподовжений), яким закінчується основа іменника м'якої групи, пишеться е
бурелом, землетрус, працездатний, яйцеподібний
конов'язь, коногон, костогриз, костоправ, свинопас, свиноматка
1.5 Коли перша частина складного слова — іменник або займенник, то сполучним звуком буває після й, яким закінчується основа іменника м'якої групи, або м'якого подовженого приголосного першої частини пишеться е
боєздатність, краєзнавство; життєздатний, життєпис
1.6 Складні слова можуть утворюватися без сполучуваного звука — шляхом безпосереднього приєднання основи до основи. При цьому перша основа може закінчуватися: на голосний звук
всюдихід, кількаразовий, радіокомітет
1.7 Складні слова можуть утворюватися без сполучуваного звука — шляхом безпосереднього приєднання основи до основи. У словах із числівниками двох-, трьох-, чотирьох-, якщо дальша частина починається голосними а, о
одноденний, двоярусний, триніжок, чотирикутник
1.8 Складні слова можуть утворюватися без сполучуваного звука — шляхом безпосереднього приєднання основи до основи. При цьому перша основа може закінчуватися: на приголосний звук
Болград, Новгород
в абревіатурах:
виконком, колгосп, медінститут
1.9 У словах із числівниками двох-, трьох-, чотирьох-, якщо дальша частина починається голосними а, о
двохосьовий, чотирьохактний
1.10

Складні слова можуть писатися разом. Разом пишуться усі складноскорочені слова й похідні від них, а також складноскорочені з першими частинами авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, ме-тео-, мікро-, мілі-, моно-, мого-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото-

Нацбанк, Міносвіти, міськрада, облвиконком, профспілка, радгосп, соцстрах; профспілковий, радгоспний, соцстрахівський
1.11 Разом пишуться складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він не позначається цифрою)
двобічний, сімдесятиріччя, трикутник, трипроцентний, чотиримісячний
2.1

Складні слова можуть писатися через дефіс. Через дефіс пишуться повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення, зокрема: в дієсловах для підсилення інтенсивності дії; у прикметниках і прислівниках для вираження великої міри, ознаки

писав-писав, робив-робив, ходив-ходив; білий-білий, легенький-легенький, багато-багато, синьо-синьо, тихо-тихо
2.2 Через дефіс пишуться поєднання синонімічних слів; антонімічних слів; близьких за значенням слів, що передають єдине поняття; слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами й суфіксами.
гидко-бридко, зроду-віку, тишком-нишком, часто-густо; більш-менш, видимо-невидимо; батько-мати (батьки), хліб-сіль (їжа); великий-превеликий, давним-давно, з давніх-давен, з діда-прадіда, мало-помалу, повік-віки, радий-радісінький, сила-силенна, тихий-тихесенький.
Два однакових іменники, з яких один має форму називного відмінка, а другий — орудного, пишуться окремо: кінець кінцем, одним одна, честь честю, чин чином. Так само і займенники: сама самотою.
2.3 Через дефіс пишуться поєднання слів, що означають приблизність
день-другий, година-дві, не сьогодні-завтра, три-чотири
Поєднання слів зі значенням приблизності або певних числових меж можуть складатися й з двох числівників, позначених цифрами. У таких випадках між ними ставиться тире: 3—4 (дні), учні 8—10 класів.
2.4 Через дефіс пишуться складні вигуки та звуконаслідування
гей-гей, ого-го, бом-бом.
2.5 Звуки в словах, що вимовляються протяжно
По-о-дай, а то во-о-ни наморились уже й та-а-к біля мене (Тесленко); По-о-лк, стій!
2.6 Літерні абревіатури з належними до них цифрами
Ту-154, ЗІЛ-111
2.7 Літерні найменування паралельних класів у школах
7-А, 10-В
2.8 Терміни, до складу яких входить літера алфавіту
П-подібний, Т-подібний.
2.9 Літерні скорочення складних слів, які пишуться разом або через дефіс
с.-г.— сільськогосподарський, с.-д.— соціал-демократ, соціал-демократичний, ст.-сл.—старослов'янський.
Скорочення, утворені від словосполук, пишуться окремо: с. г.— сільське господарство