Головна    Про проект 
Увага,Стара редакція 1993р. Нова редакція 2019р.>>
Сховати зміст
Інформаційно-пошукова система "Український правопис"
Український правопис : І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА: ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

§21
1 Префікс з перед глухими приголосними к, п, т, ф, х переходить у с
сказати, спалахнути, ствердити, сфотографувати, схил
Перед усіма іншими приголосними пишеться з- (іноді із-): збавити, звести, зжитися, ззирнутися, зсадити, зціпити, зчепити, зшиток, ізнов
1.1 Префікс з-(с-) виступає переважно в словах, корінь яких починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного
зекономити, з'єднувати, зігнорувати, з'їзд, зорієнтуватися, зумовити, згаслий, змазати, знадливий, скоротити, склад
1.2 У тих випадках, коли корінь слова починається сполученням приголосних, як правило, пишеться префікс зі-:
зібгати, зігнути, зідрати, зізнатися, зімкнути, зіпсуватися
1.3 Префікс зі- вживається також у словах із коренем, перший склад якого становить сполучення губного та йотованого звукосполучення
зів'ялий, зім'яти, зіп'ястися
1.4 У деяких словах префікс зі- чергується з зо-
зігрівати й зогрівати, зімлівати й зомлівати, зіпрівати й зопрівати, зітліти й зотліти
2 У всіх префіксах — без-, від- (од-), між-, над-, об-, під-, перед-, понад-, пред-, роз-, через-  кінцевий дзвінкий приголосний перед глухими не змінюється
безкраїй, безкорисливий, відкриття, відстань, міжконтинентальний, міжпланетний, надпотужний, обпалити, обтрусити, підтримка, передплата, передчасний, представник, розтягнути, розчин, розхитати, черезплічник
3 Слід розрізняти префікси пре- і при-. Префікс пре- вживається переважно в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки
прегарний, презавзятий, прекрасний, премудрий, прекрасно, препогано
4 Префікс при- вживається переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, а також у похідних словах
прибігти, прибудувати, прикрутити, приборкати, пришвидшити; прибуття, притулок, прибраний, привабливо
5 Префікс пре- виступає в словах презирливий, презирство й у словах старослов'янського походження: преосвященний, преподобний, престол, а префікс при- вживається в іменниках та прикметниках, утворених від поєднання іменників із прийменниками: пригірок, приярок; прибережний, прикордонний
6 Префікс прі- вживається тільки в словах прізвисько, прізвище, прірва
© 2006-2024 MOVA.info