-> V. НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ -> Кома -> Кома в складному реченні

1 У складному реченні кома ставиться для відокремлення речень, що входять до без сполучникового складного речення (про вживання крапки з комою або тире в таких реченнях див. § 119 п. 2 і § 121, п. 9)
В житі синіли волошки та сокирки, білів зіркатий ромен, червоніла квітка польового маку (Коцюбинський) .

Підведу од книжки очі, —
Під вікном ростуть банани,
Шелестять високі пальми,
Мирти, фіги і платани (Кримський).

Пісня [«Два кольори»] пішла в глибини, пісня пішла на вершини, ніхто нікому її не віддасть, навіть авторам (Драч).

2 Для відокремлення речень, що входять до складносурядного речення (про вживання тире в таких реченнях див. § 121, п, 9)
Один кривавим потом умивається, та робить, та дбає, а другий, ледащо, лінується... або ще п'є... (Грінченко).

Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий (Франко)

2.1 Іноді перед сполучниками сурядності і, та, а, але, однак і под. замість коми ставиться крапка, щоб надати більшої самостійності реченням, які могли б бути складовими частинами простого або складносурядного речення
Острів, як спрут, занурив у море шершаві лаби, приссався до нього, наче хоче спинитись. Але не може (Коцюбинський).

Ми якось дуже звикли, що він [Ойстрах] є. А от нема. І струни його стихли (Костенко).

2.2 Якщо в складному реченні зі сполучниками і (й), та (= і) є спільне повнозначне слово або спільне головне чи підрядне речення, то кома перед сполучниками не ставиться.
На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тіні (Смілянський).

Він... розказував, яку в їх селі рибу ловлять і яка в їх ріка рибна, що усяка риба ведеться (Марко Вовчок).

3 Для відокремлення речень, що входять до складного речення з безсполучниковим і сурядним зв'язком
Синіють води, зеленіє яр,
 І стеляться сліпучі краєвиди (Зеров).
    О так! Минають роки і віки,
   Усе спливає хвилями ріки,
   Й життя нові нам ставить теореми (Борис Тен)
4 Для відокремлення речень, що об'єднуються в одне складне речення за допомогою повторюваних сполучників і..і, ні...ні, або...або, то...то, чи...чи тощо
   І розсвіте, і вийдуть смілі люди,
   І порохом пропахне сніг і дим,
   І розсвіте, і всесвіт видно буде,
   Весь світ, всю долю видно стане їм (Бажан).
Ранок такий-то тихий та ясний придався: ні вітерець не війне, ні хмарка не збіжиться (Марко Вовчок).
Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила (Леся Українка).
   То дощ, то сніг, то знову дощ,
   І листя лопотіло (Вінграновський).
5 Для відокремлення в складнопідрядному реченні підрядних речень, уведених сполучниками, сполучними словами, від головних і від інших підрядних
Так тихо сходить місяця підкова,
Що аж завмерли гори та ліси... (Пушик).
   І той любов'ю повниться до світу,
   Хто рідну землю має під собою... (Вінграновський).
Ось чутно, як несе вітер якусь новину з далекого лісу, що синіє за горбочком (Коцюбинський).
5.1 Кома не ставиться перед як у виразах як слід, як треба, як годиться й под., коли нема ясно визначеного підрядного речення
Роби як слід, то й добре буде.
5.2 Комою не відокремлюються одиничні займенники та прислівники, що є, власне, частиною непрямого питання
Бачив хлопця й не сказав якого.

Мати повернеться, та не знати коли.

5.3 При складених сполучниках і сполучних словах тому, що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, після того як, внаслідок того що, замість того щоб кома ставиться один раз: або перед усім складеним словосполученням, або перед сполучником що, щоб, як — залежно від змісту та інтонації
Надворі стало темно через те, що небо заволокло чорною хмарою.

Надворі стало темно, через те що небо заволокло чорною хмарою.

5.4 Кома ставиться перед як у зворотах не хто інший, як...; не що інше, як...
Те, що її зацікавило, було не що інше, як троє осідланих коней під ґанком вілли (Коцюбинський).
5.5 Коли перед підрядним реченням стоять частки не, і, то підрядне речення не відділяється від головного комою
Мене цікавить не як це сталося, а які можливі наслідки цього (Пор.: Мене цікавить не те, як це сталося...).

Треба бути уважним і коли обставини цьому не сприяють. (Пор.: Треба бути уважним і тоді, коли обставини...).

5.6 При збігу сполучників перед другим із них кома не ставиться тоді, коли в наступному реченні наявні співвідносні слова то, так. Якщо перший сполучник протиставний (а, але, однак і т. ін.), то кома після нього взагалі не ставиться

I якщо пісня вийде в люди, то пломінь серця не згашу (Малишко). Пор.: Але коли Ви такі добрі, що не одмовились би перекласти щось із рукопису, то я позволю собі скористуватися з сього і, якщо зможу, пришлю Вам рукопис (Коцюбинський).

Він прокинувся увечері, ...довго пив най, а коли зовсім стемніло, став збиратися у свою п'яту вилазку (Первомайський).

6 Для виділення допустових речень
Коли під'їхали до собору одержувати комбікорм, то на дверях висів замок, хоч до кінця робочого дня було ще далеко (Гончар)
Коли хоч (хоча) вжито не в допустовому реченні, а при окремому члені речення як частку, кома перед ним не ставиться
Дай мені хоч трохи води