Головна    Про проект 
Увага,Стара редакція 1993р. Нова редакція 2019р.>>
Сховати зміст
Інформаційно-пошукова система "Український правопис"
Український правопис : ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ: Числівник: Кількісні числівники

§70
1.1 Відмінювання числівників один, одно (одне), одна
1

Однина

Множина

 

чол. і середн. рід

жін. рід

Н. один, одн-е (одн-о) одн-а одн-і
Р. одн-ого одн-ієї (-ої) одн-их
Д. одн-ому одн-ій одн-им
Зн. = Н. або Р. одн-у = Н. або Р.
Ор. одн-им одн-ією (-ою) одн-ими
М. ...одн-ому (-ім) ...одн-ій ...одн-их
1.1 У висловах один до одного й под. наголос у слові одного, одному, одній і т. д.— на першому складі.
2 Відмінювання інших числівників
Н. два дві три чотири
Р. двох трьох чотирьох
Д. двом трьом чотирьом
Зн. = Н. або Р. = Н. або Р. = Н. або Р.
Ор. двома трьома чотирма
М. ...двох ...трьох ...чотирьох
Н. п'ять шість
Р. п'яти, п'ятьох шести, шістьох
Д. п'яти, п'ятьом шести, шістьом
Зн. п'ять, п'ятьох шість, шістьох
Ор. п'ятьма, п'ятьома шістьма, шістьома
М. ...п'яти, п'ятьох ...шести, шістьох
Н. сім вісім
Р. семи, сімох восьми, вісьмох
Д. семи, сімом восьми, вісьмом
Зн. сім, сімох вісім, вісьмох
Ор. сьома, сімома вісьма, вісьмома
М. ...семи, сімох ...восьми, вісьмох
3 Як п'ять або шість відмінюються числівники дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, тридцять.
4 Відмінювання числівників п'ятдесят, шістдесят,  сімдесят, вісімдесят
Н. п'ятдесят
Р. п'ятдесяти, п'ятдесятьох
Д. п'ятдесяти, п'ятдесятьом
Зн. п'ятдесят, п'ятдесятьох
Ор. п'ятдесятьма, п'ятдесятьома
М. ...п'ятдесяти, ...п'ятдесятьох
5 Відмінювання числівників двісті, триста, чотириста, п'ятсот шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот
Н. двісті п'ятсот
Р. двохсот п'ятисот
Д. двомстам п'ятистам
Зн. двісті п'ятсот
Ор. двомастами п'ятьмастами
п'ятьомастами
М.. ...двохстах ...п'ятистах
6 У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини
з чотирьохсот сімдесяти восьми тисяч шестисот п'ятдесяти дев'яти (карбованців)
7 Числівники сорок, дев'яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживаються з закінченням -а
сорока, дев'яноста, ста
8 Збірні числівники двоє, обоє, троє в непрямих відмінках мають форми від два, оба (давня форма), три
двох, двом..., обох, обом..., трьох, трьом...
9 Збірний числівник обидва (обидві) має в непрямих відмінках такі форми
обох, обом, обома, на обох
10 Збірні числівники четверо, п'ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев'ятеро, десятеро, одинадцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників
чотирьох, чотирьом..., п'ятьох, п'ятьом..., шістьох, шістьом... і т. д.
11 Числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники
12 Неозначено-кількісні числівники кільканадцять, кількадесят відмінюються як числівник п'ять
кільканадцяти й кільканадцятьох, кількадесятьма й кількадесятьома
© 2006-2021 MOVA.info