-> І. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА -> ПРАВОПИС СУФІКСІВ -> Дієслівні суфікси

1 Суфікс -ува- (-юва-)  пишеться в дієсловах
забілювати, керувати, підпорядковувати, розсіювати
У похідних словах та формах (віддієслівних іменниках та дієприкметниках) суфікс -ува- (-юва-) пишеться тоді, коли на перший голосний цього суфікса не падає наголос
вивершувати — вивершування, вивершуваний; очікувати — очікування, очікуваний; підсинювати — підсинювання, підсинюваний
якщо на перший голосний суфікса наголос падає, то пишеться -ова-
друкувати — друкування, але друкований; малювати — малювання, але мальований; підпорядкувати — підпорядкування, але підпорядкований
2 У суфіксі -овува-  перший голосний завжди наголошений
завойовувати — завойовування, скуповувати — скуповування, скуповуваний
3 Дієслова іншомовного походження, що мають у мові-джерелі суфікс -ір-, в українській мові втрачають цей суфікс в усіх формах
загітувати — загітований, зареєструвати — зареєстрований, інформувати — інформований
Але в окремих словах для усунення небажаних омонімів суфікс -ір- (після д, т, з, с, ц, ч, ж, ш, р -ир) зберігається
буксирувати (бо є буксувати), парирувати (бо є парувати), полірувати (бо є полювати), репетирувати (бо є репетувати)
Суфікс -ір- (-ир-) вживається і в дієсловах типу котирувати, лавірувати, марширувати, пікірувати, третирувати