Головна    Про проект 
Увага,Стара редакція 1993р. Нова редакція 2019р.>>
Сховати зміст
Інформаційно-пошукова система "Український правопис"
Український правопис : V. НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ: Дужки

§123
1 У дужки беруться підзаголовки, пояснення іншомовних та маловідомих слів тощо.
Мова ї час (Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови).

Вокатив (кличний відмінок) — форма іменника, що означає особу, до якої звертаються.

2 Вставні слова та вставні речення, подані як додаткові уваги до тексту.
Там батько плачучи з дітьми
(А ми малі були і голі),
Не витерпів лихої долі,
Умер на панщині!.. (Шевченко).
Укроїмо моя! (А на серці тривога).

Я не можу про тебе забути ніде (Вс. Швець).

3 Ремарки в драматичних творах яри прямій мові дійових осіб.
Куниця (хапає її руки і притягає до себе, весь тремтячи від хвилювання). Ольго! Ольго, рідна! Ти жива... ти тут... в таку хвилину! (Плече, цілує її руки).

Кречет. Під час операції я прошу нікого не пускати... (До Аркадія). Вас я прошу теж не заходити {Повернувся, важко пішов по сходах нагору й зник за дверима...) (Корнійчук).

4 Фрази, що вказують на ставлення слухачів до слів (промови) якоїсь особи.
(Оплески). (Сміх). (Рух у залі).
5 Прізвище автора, що стоїть після цитати, наведеної з його творів.
6 Знак питання або знак оклику в цитатах для вияву ставлення автора до наведеного ним матеріалу.
6.1.1 Кома, крапка з комою, двокрапка й тире не ставляться (крім поодиноких специфічних випадків) перед відкритою чи закритою дужкою, а тільки після останньої.
6.1.2 Знак питання, знак оклику та крапки можуть стояти перед закритою дужкою, якщо вони безпосередньо відносяться до слів, узятих у дужки: якщо ці знаки стосуються всього речення, їх ставлять після закритої дужки.
6.2 При збігу в реченні внутрішніх і зовнішніх дужок можна в разі потреби застосовувати дужки різної форми (круглі та квадратні). При цьому круглі дужки слід ставити в середині квадратних.
6.3 Після цитати, за якою йде в дужках посилання на автора та джерело, крапки не ставимо, а переносимо її за дужки. Проте, коли безпосередньо перед прізвищем автора є вже дужки, крапки, слід ставити перед посиланням на автора або джерело.
Бувало так, що всю напругу свого таланту Рильський збирав у сонет, і в чотирнадцятьох рядках йому вдавалось дати монументальний образ епохи («Знак терезів — доби нової знак») (Павличко).
6.4 Після закритої дужки, що нею закінчується речення, ставиться розділовий знак, якого вимагає ціле речення, незалежно від того, який знак стоїть перед закритою дужкою.
© 2006-2021 MOVA.info