-> IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ -> Географічні назви -> Географічні назви з прикметниковими закінченнями

7.1 Прикметникові закінчення географічних назв передаються так: -ый, -ой — через -ий; -ий після твердого приголосного — через -ий, після м'якого приголосного — через -ій; -ая, -яя — через -а, -я; -ое, -ее — через -е, -є
Грозний, Становий (хребет); Великий Устюг, Оленій (острів); Лиха, Нижня Тунгуска, Чусова; Благодарив, Бологе, Майське, Покровське, Углове.
7.2 Російські назви з кінцевими -ово, -ево та -ино передаються через -ово, -ево та -іно (-їно), після шиплячих -ино
7.3 Прикметникові закінчення географічних назв -ые, -ие передаються через і
Нові Ключі, Набережні Човни, Чисті Пруди.
7.4 Прикметникові закінчення, що входять до складу слов'янських географічних назв, передаються відповідними українськими
Банська Бистриця, Нові Замки, Стальова Воля, Чеський Крумльов
7.5 Польське о, що виступає в суфіксі -оw у географічних назвах, передається через у
Жирардув, Жешув, Томашув Мазовецький
7.6 Польські носові а, е передаються сполученнями літер ом, ем перед губними приголосними. Перед іншими приголосними — сполученнями он, єн
Конт, Ченстохова, Домброва, Дембиця.