Головна    Про проект 
Увага,Стара редакція 1993р. Нова редакція 2019р.>>
Сховати зміст
Інформаційно-пошукова система "Український правопис"
Український правопис : IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ: Фонетичні правила правопису слов'янських прізвищ

§104
1 Російський звук е, польські іе, болгарський і сербський е, чеські е, ё після приголосних передаються літерою е
Александров, Бестужев, Вельгорський, Венгеров, Веселовський, Озеров, Петров, Недич, Чапек
2.1 Російський звук е передається літерою є на початку слів
Євдокимов, Євтушевський, Єгоров, Єланський
2.2 Російський звук е передається літерою є у середині слів після голосного й при роздільній вимові після приголосного
Бердяєв, Вересаєв, Гуляєв, Достоєвський, Аляб'єв, Афанасьєв, Григор'єв, Зинов'єв.
2.3 Російський звук е передається літерою є після приголосних у суфіксах -єв, -єєв російських прізвищ
Ломтєв, Медведєв, Матвєєв, Плещеєв
2.4 Російський звук е передається літерою є, коли російському е кореня відповідає в аналогічних українських і (тобто на місці колишнього ять)
Бєлінський, Лєсков, Насєдкін, Пєшковський, Рєпін
3.1 Російська літера ё передається сполученням літер йо на початку слова, у середині після голосних, а також після б, п, в, м, ф, коли ё позначає звукосполучення й + о
Йолкін, Бугайов, Воробйов, Соловйова
3.2 Російська літера ё передається через ьо в середині слова після приголосних, коли ё позначає сполучення м'якого приголосного з о. Але в прізвищіх, утворених від спільної для української та російської мов імен, пишеться е
Алфьоров, Верьовкін, Дьорнов, Корольов, Новосьолов; Артемов, Семенов, Федоров
3.3 Російська літера ё передається через о під наголосом після ч, щ
Грачов, Лихачов, Пугачов, Хрущов, Щипачов.
4.1 Польське сполучення літер іо передається сполученням літер йо після б, п, в, м, ф
Голембйовський, Пйотровський.
4.2 Польське сполучення літер іо передається через ьо після м'яких приголосних
Аньолек, Генсьорський, Козьолєцький.
5.1 У польських, чеських і словацьких прізвищах і передається через і на початку слова та після приголосного
Івашкевич, Зволінський, Лінда, Міцкевич, Індра, Єдлічка
5.2 У польських, чеських і словацьких прізвищах і передається через и після шиплячих і в суфіксах -ик, -ицьк-, -ич (-евич, -ович)
Бжозович, Козицький, Конопницька, Коперник, Сенкевич, Шимчак, Жижка, Міклошич, Фучик
5.3 И (і) передається через и в прізвищах, належних до південнослов'янських мов, у яких немає розрізнення и - і (болгарська, сербська та ін.), але через ї після голосного та через і на початку слова
Величков, Живков, Христов, Белич, Караджич, Милетич, Радич, Ягич; Раїч, Стоїч; Ікономов, Ілієв, Івич, Ігнатович
6.1 Російська літера и передається літерою і на початку слова та після приголосних (крім шиплячих і ц)
Ігнатов, Ісаєв; Багіров, Гагарін, Мічурін, Пушкін
6.2 Російська літера и предається літерою ї після голосного й при роздільній вимові після приголосних (після ь та апострофа)
Ільїн, Воїнов, Гур'їн, Ізмаїлов
6.3 Російська літера и передається літерою и після дж, ж, ч, ш, щ і ц перед приголосним; це стосується і прізвищ інших народів
Гаршин, Гущин, Дорожин, Лучин, Цецилін; Абашидзе, Вашингтон, Джигарханян, Жильєрон, Тажибаєв, Цицерон, Чиковані, Чингісхан; але перед голосними пишеться і: Жіоно, Тиціан
6.2 Російська літера и передається літерою и у прізвищах, утворених від людських імен та загальних назв, спільних для української, російської та інших слов'янських мов
Борисов, Ботвинник, Вавиловський, Виноградов, Глинка, Данилов, Казимирський, Кантемир, Кирилов, Кисельов, Миронов, Митрофанов, Мишкін, Никифоров, Одинцов, Пивоваров, Пиляєв, Писарев, Смирнов, Тимофєєв, Титов, Тихомиров
Нікітін, Ніколаєв, Філіппов (вихідними є імена, відмінні від українських)
6.3 Російська літера и передається літерою и у префіксі при
Прибилкін, Привалов, Пришвін
6.4 Російська літера и передається літерою и у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-
Беликов, Голик, Котельников, Крутиков, Новиков; Гнідич, Григорович, Кулинич, Станюкович, Трублаевич; Толщин, Палицин; Радищев, ’Татищев.
7.1 Російський звук ы (польськ., чеськ., словацьк. у) передається літерою и
Крутих, Малицин, Рибаков, Циганков, Чернишов; Виспянський, Пташинський; Масарик.
7.2 Білоруські прізвища передаються за традицією
Журавський, Короткевич
7.2 Бядуля, Янка Купала, Цьотка
8.1 Польські носові ę, ą передаються сполученнями літер ом, ем перед губними приголосними
Домбровський, Заремба, Кемпа.
8.2 Польські носові ę, ą передаються сполученнями літер он, ен перед іншими приголосними
Зайончек, Пайонк, Пйонтек, Свьонтек; Венгжинович, Єндриховський, Свенцицький

-СК, -ЦК

9.1 Суфікси слов'янських прізвищ -ск(ий), -цк(ий), -ск(і), -цк(і), -sk(i), -ck(i), -dzk(i), -sk(y), -ck(y) передаються відповідно через -ськ(ий), -цьк(ий), -дзьк(ий). Так само з ь пишуться російські прізвища на -ск(ой), -цк(ой)
Броневський, Даргомижський, Маяковський, Мусоргський, Островський; Гомулицький, Городецький; Грудзький, Завадський. Луговськой (Луговська), Трубецькой (Трубецька).
9.2 М'якість польських приголосних n', s', c' (dz') у прізвищах перед суфіксами -ський, -цький і м'якими приголосними не позначається м'яким знаком, хоч в українській вимові в цих позиціях н, с, ц (дз) пом'якшуються. В усіх інших випадках м'якість попередніх приголосних передається літерами і, ю, я та ь (у кінці слова)
Виспянський, Яблонський, Свядек, Цвік; Дзісь, Дзюравець, Сятковський

Прізвища з прикметниковими закінченнями

10.1 Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так: -ый через -ий; -ий після твердого приголосного — через -ий, після м'якого приголосного — через -ій; -ая, -яя — через , -я; закінчення -ой передається через -ой
Бєлий, Горький, Крайній; Бєла, Горова, Крайня; Донськой, Полевой, Толстой
10.2 Прикметникові закінчення білоруських прізвищ , чеських , польських , болгарських передаються через -ий
Бялий, Гартний, Гуляшкий, Неврлий, Неєдлий, Новотний, Палацький.

Апостроф

11 Апостроф пишеться після губних, задньоязикових і р перед я, ю, е, ї
Аляб'єв, Ареф'ев, Водоп'янов, В'яльцева, Григор'єв, Захар'їн, Луб'янцев, Лук'янов, Пом'яловський, Прокоф'єв, Рум'янцев, Юр'єв
Перед йо апостроф не пишеться
Воробйов, Соловйов
Коли я, ю означають сполучення пом'якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишеться:
Бядуля, Пясецький, Рюмін
12.1 Знак м'якшення (ь) пишеться в прізвищах після м'яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н перед я, ю, є, ї
Дьяконов, Панкратьєв, Третьяков, Полозьєв, Саласьєв, Ульянов, Ільюшин, Ананьїн
12.2 Знак м'якшення (ь) пишеться в прізвищах після м'яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н перед приголосними
Вольнов, Коньков
12.3 Знак м'якшення (ь) пишеться в прізвищах після м'яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н у кінці слова
Лось, Соболь
1 Коли я, ю означають сполучення м'якого приголосного з а, у, то перед ними ь не пишеться
Дягилєв, Зябрев, Ляпунов, Цявловський, Тюменєв.
12.4 Твердий кінцевий приголосний ц у прізвищах із суфіксом –ець пом’якшується
Глуховець, Скиталець
2 У неслов’янських прізвищах кінцеве ц тверде
Клаузевіц, Ліфшиц, Мюріц
© 2006-2023 MOVA.info